Inschrijven

Directie

Ann Jacobs

Info & contact

Administratie

Christine Blomme, Mieke Le Loup en Malika Lahchaichi

Info & contact

Zorgteam

Hilde Godderie, zorgleerkracht kleuters
Ann Jacobs, directeur
Mieke Bruyneel, zorgcoördinator

Info & contact

Jongste onderbouw

Juf Roselien , juf Céline, juf Lotte, Juf Vera, Juf Olivia en juf Ellen

Oudste onderbouw

Juf Sabine, juf Silke, juf Hilde, juf Sara, juf Debbie en juf Lotte

Middenbouw

Juf Astrid, juf Ilse, juf Alice, juf Emma en juf Elise

Tussenbouw

Juf Laura, juf Charlotte, juf Jolien, juf Yana en juf Lore

Bovenbouw

Juf Sabrina, juf Delphine, juf Karen, juf Eline en juf Reinhilde

Bewegingsopvoeding

Juf Mieke en juf Hilde

Mediaopvoeding

Juf Yana

Info & contact

Ambulante Leerkrachten Kleuter

juf Sabine (ondersteuning), juf Hilde (zorg naar noden), juf Ellen (ondersteuning)

Muzische opvoeding

juf Marian

Brugfiguur

Mieke Le Loup

Info & contact

Poets- en keukenpersoneel

mevrouw Jasvir, mevrouw Rani, mevrouw Wahiba en mevrouw Brigitte

Opvang

juf Blanche, juf Jeanne en juf Julie

Middagtoezicht kleuter

juf Oxana, juf Nürgül en juf Valeriia